Cheese with specialist training in Italy

השתלמות גבינות עם מומחה מאיטליה

בתאריכים 27/4/14 ו- 28/4/14 תתקיים השתלמות ללימוד הכנת גבינות איטלקיות עם מומחה המגיע אלינו מאיטליה.

ההשתלמות תתקיים במושב חרות במחלבת חנן הגבן ההשתלמות מיועדת לבעלי מחלבה ולבעלי ידע נרחב בהכנת גבינות.

המומחה מלמד בבית ספר לגבינות בפיאמונטה. בית הספר נתמך ע”י הקהילה האירופית והינו בית הספר היחיד המלמד את הכנת הגבינות האיטלקיות בדרך המסורתית. מגיעים אל בית ספר זה ללמוד מכל רחבי איטליה.

הגבינות אותן נלמד להכין:

ברה טנרו (ברה רך) אפשר לייצר גם מחלב עיזים.

סורה – נייצר מחלב כבשים. אפשר לייצר גם מחלב בקר וגם מחלב עיזים.

רוביולה מחלב בקר,

פונטינה מחלב בקר

קצ’וטה מחלב עיזים וכבשים.

ההשתלמות תחל בשעה 9:00 ותמשך יום שלם.

המחיר ליום השתלמות 350 ₪.

להרשמה ניתן לפנות למירי 050-6241442גווידו